OBIEKTY ZAKŁAD OSTROWIECKI, d. Klimkiewiczowskie:
LP Miejscowość Adres

Nr działki/

nr arkusza

Obiekt/

zespół obiektów

Karta adresowa zabytku
1 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja Solidarności,

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,ul. Kolejowa,
ul. Stanisława Brody

(44.1) Zespół Zakładów Ostrowieckich <Zobacz>
2 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Aleja Solidarności 12 dz. nr 6/10 (44.1) Hala dawnej walcowni dużej wraz z zespołem urządzeń ciągu technologicznego <Zobacz>
3 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego (44.1) Relikty pierwotnego układu torowisk <Zobacz>
4 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego dz. nr 4/100, 4/102, 3/2, 4/35, 4/166 (44.1) Relikty dawnego układu hydroenergetycznego <Zobacz>
5 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28 dz. nr 4/141 (44.1) Hala resorowni wraz z parkiem maszynowym <Zobacz>
6 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 16 dz. nr 4/154, 4/155 (44.1) Budynek montowni wagonów i kuźnia <Zobacz>
7 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 26 dz. nr 6/8 (44.1) Hala dawnej walcowni średniej
 i małej wraz
 z parkiem maszynowym
<Zobacz>
8 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 26 dz. nr 6/8, 6/10, 7/90 (44.1) Kominy fabryczne <Zobacz>
9 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolejowa 7 dz. nr 4/6, 4/7 (44.1) Budynek śrubiarni <Zobacz>