LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES NR DZIAŁKI
(obręb.arkusz)
OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW NR I DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW KARTA ADRESOWA ZABYTKU
1 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 3 dz. nr 15/2 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy

<Zobacz>

2 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 4 dz. nr 51 (37.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
3 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 5 dz. nr 16 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
4 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 6 dz. nr 53 (37.2) Budynek robotniczy, ob. kino Etiuda, Miejskie Centrum Kultury  <Zobacz>
5 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 7 dz. nr 18 (35.3) Bank Pfeffera, ob. Komenda Powiatowa Policji  <Zobacz>
6 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 12 dz. nr 117 (37.3) Ogrodzenie zespołu poczty  <Zobacz>
7 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 12 dz. nr 117 (37.3) Poczta  <Zobacz>
8 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 13a dz. nr 29/5, 29/10 (35.3) Pałacyk Rylla, ob. bank  <Zobacz>
9 Ostrowiec Świętokrzyski Al. 3 Maja 73 dz. nr 3/4 (45.1) Kamienica "Dom Lipy", budynek biurowy  <Zobacz>
10 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Browarna 14 dz. nr 168 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
11 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Browarna 15 dz. nr 186 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
12 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Czerwińskiego 2 dz. nr 3 (12.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
13 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska 24 dz. nr 55 (35.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
14 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska dz. nr 83 (35.1) Cmentarz ofiar II wojny światowej, żołnierzy i partyzantów polskich i radzieckich  <Zobacz>
15 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska dz. nr 83 (35.1) Cmentarz parafialny  <Zobacz>
16 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Denkowska dz. nr 83 (35.1) Kaplica rodziny Pietrzykowskich na cmentarzu parafialnym A.272 z dnia 16.07.2009 r.  <Zobacz>
17 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 2 nr 28/10, 108 (35.4) Oficyna w Zespole Kasy Chorych, ob. pogotowie ratunkowe, hospicjum  <Zobacz>
18 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 5 dz. nr 28/4 (35.4) Dom dyrektora huty, ob. budynek nieużytkowany  <Zobacz>
19 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 5 dz. nr 28/6 (35.4) Gmach główny w zespole Kasy Chorych, ob. Hospicjum im. Jana Pawła II  <Zobacz>
20 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Garncarska 17 dz. nr 246 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
21 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 5 dz. nr 18/3 (36.2) Apteka, tzw. kamienica Głogowskiego, ob. Urząd Miasta  <Zobacz>
22 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Górzysta 2 dz. nr 82 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
23 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 12 dz. nr 87 (36.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
24 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 26 dz. nr 66 (36.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
25 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 36 dz. nr 53/9 (36.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
26 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 42 dz. nr 61 (36.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
27 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 46 dz. nr 105/8 (36.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
28 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Iłżecka 47 dz. nr 50 i 49/2 (36.1) Budynek mieszkalny, ob. Podstawowa Szkoła Muzyczna I Stopnia  <Zobacz>
29 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 9 dz. nr 47/5 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. przychodnia lekarska  <Zobacz>
30 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 13 dz. nr 57 (35.3) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
31 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolejowa 3 dz. nr 7/10 (44.1) Budynek administracji huty, ob. Hotel i restauracja  <Zobacz>
32 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolejowa 10 dz. nr 1/36 (38.1) Dworzec kolejowy  <Zobacz>
33 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolonia Robotnicza 51 dz. nr 54/1 (6.1) Budynek dawnego sklepu z wieżą ciśnień   <Zobacz>
34 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kościelna 34 dz. nr 99 (36.4) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
35 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kościuszki 5 dz. nr 5/39 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
36 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 12 dz. nr 40/1 (12.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
37 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 24 dz. nr 10/11 (12.3) Willa  <Zobacz>
38 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 32,34,36,38,40,42,44,46, 48 dz. nr 2/20, 240/3 (12.3) Fińskie domki  <Zobacz>
39 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 54 dz. nr 4/8 (12.3) Kapliczka w zespole pałacyku myśliwskiego Wielopolskich A.613/2 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>
40 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 54 dz. nr 4/8 (12.3) Pałacyk myśliwski Wielopolskich, ob. hotel A.613/1 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>
41 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kuźnia 54 dz. nr 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8 (12.3) Park w zespole pałacyku myśliwskiego Wielopolskich A.613/3 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>
42 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Młyńska 1 dz. nr 49 (37.2) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
43 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Moniuszki 1,3,4,5,6 dz. nr 6/3, 6/4, 8/1, 8/3, 8/6 (46.2) Domy urzędnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich,  ob. budynki mieszkalne  <Zobacz>
44 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Nowa 1 dz. nr 14/16 (36.4) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
45 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 16-18a dz. nr 114 (36.4) Budynek mieszkalnym, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
46 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 18 dz. nr 115 (36.4) Zachodnia część zespołu 3 domów, ob. budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
47 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 119 (36.4) Cmentarz przykościelny w zespole kościoła paraf. pw. św. Michała Archanioła  <Zobacz>
48 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 119 (36.4) Kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła A.304 z dnia 04.06.2009 r.  <Zobacz>
49 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 119 (36.4) Ogrodzenie z bramką w zespole kościoła paraf. pw. św. Michała Archanioła                                  <Zobacz>
50 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Okólna 19 dz. nr 3/5 i 3/7 (35.3) Plebania w zespole kościoła paraf. pw. św. Michała Archanioła  <Zobacz>
51 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osadowa 5 dz. nr 1/7 (41.6) Budynki mieszklane (dawne osiedle robotnicze przy cukrowni)  <Zobacz>
52 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osadowa 6 dz. nr 1/6 (41.6) Budynki mieszklane (dawne osiedle robotnicze przy cukrowni)  <Zobacz>
53 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osadowa 7 dz. nr 1/5 (41.6) Budynki mieszklane (dawne osiedle robotnicze przy cukrowni)  <Zobacz>
54 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka 14 dz. nr 154 (32.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
55 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka 20 dz. nr 151/4 (32.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
56 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka dz. nr 13 (33.4) Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki  <Zobacz>
57 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ostrowiecka dz. nr 13 (33.4) Kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym rzymsko- katolicki  <Zobacz>
58 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Parkowa 4 dz. nr 38/6 (41.4) Spichlerz dworski, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
59 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Podstawie 22/22a/24 dz. nr 53/2, 55, 57 (33.5) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
60 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Polna 48 dz. nr 84/2 (17.5) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy <Zobacz>
61 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Polna 50 dz. nr 82 (17.5) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy <Zobacz>
62 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 1 dz. nr 4/1 (45.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
63 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 4 dz. nr 7 (45.1) Dzwonnica w zespole kościoła paraf. pw. św. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego  <Zobacz>
64 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 4 dz. nr 7 (45.1) Kościół paraf. pw. św. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego  <Zobacz>
65 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 4 dz. nr 7 (45.1) Plebania w zespole kościoła paraf. pw. św. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego  <Zobacz>
66 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 5, 7 dz. nr 4/4, 4/6 (45.1) Domy robotnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynki mieszkalne  <Zobacz>
67 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Poniatowskiego 6, 10 dz. nr 8/5, 8/10 (45.1) Domy robotnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny i budynek usługowo- handlowy  <Zobacz>
68 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rosłońskiego 6-8 dz. nr 80/2, 80/3 (17.5) Willa  <Zobacz>
69 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rudzka 16 dz. nr 264/1 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
70 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 22 dz. nr 75/3 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
71 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 33,34,35 dz. nr 14/14, 14/19, 17 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
72 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 48 dz. nr 32 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
73 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek 50 dz. nr 34/3, 34/4 (36.4) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
74 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek Denkowski 7 dz. nr 216 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
75 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Rynek Denkowski 9 dz. nr 170 (50.2) Zajazd, ob. budynek mieszkalny <Zobacz>
76 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska 4 dz. nr 5/17 (45.3) Hotel robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek usługowy  <Zobacz>
77 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska 83a dz. nr 3/3, 3/4 (45.2) Spichlerz zbożowy (komorowy  i podłogowy) dawnej Spółki Rolnej, ob. budynek usługowy                                                <Zobacz>
78 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska 87 dz. nr 8/3 (45.2) Młyn dawnej Spółki Rolnej, ob. budynek nieużytkowany                                                  <Zobacz>
79 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 14 dz. nr 32/2 (36.2) Dworek Żakowskich, budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
80 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 37 dz. nr 41 (36.2) Dworek inż. Straussa  <Zobacz>
81 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 47 dz. nr 36 (36.2) Dworek Stanisława Saskiego, ob. Urząd Stanu Cywilnego  <Zobacz>
82 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienieńska 54 dz. nr 3/7 (36.2) Zespół browaru Saskich, ob. Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych  <Zobacz>
83 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 11 dz. nr 11 (36.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
84 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 67A dz. nr 1/7 (12.3) Seminarium Nauczycielskie, ob. III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego <Zobacz>
85 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 70 dz. nr 31 (11.5) Szkoła Powszechna, ob. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4  <Zobacz>
86 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza dz. nr 68 (36.1) Cmentarz żydowski A. 612 z dnia 23.04.1991 r. <Zobacz>
87 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Składowa 9 dz. nr 72/2 (37.3) Willa  <Zobacz>
88 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Słowackiego 22 dz. nr 55 (35.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
89 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Spółdzielcza 14 dz. nr 148/4 (50.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
90 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Spółdzielcza przy nr 20 dz. nr 33 (50.1) Kapliczka św. Jana Nepomucena  <Zobacz>
91 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Staszica 1 dz. nr 2/3 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
92 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Staszica 3 dz. nr 2/4 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
93 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Staszica 7 dz. nr 5/30 (45.3) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
94 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szeroka 3 dz. nr 83 (36.2) Zajazd pocztowy, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
95 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Cmentarz przykościelny w zespole kościoła paraf. pw. św. Stanisława Biskupa <Zobacz>
96 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Dzwonnica w zespole kościoła paraf. pw. św. Stanisława Biskupa A.616/2 z dnia 15.04.1967 r.  <Zobacz>
97 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Kościół paraf. pw. św. Stanisława Biskupa                                             A.616/1, decyzje z dnia 18.03.1957 r., 15.04.1967 r.  <Zobacz>
98 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Szkolna 23 dz. nr 96 (50.2) Ogrodzenie w zespole kościoła paraf. pw. św. Stanisława Biskupa  <Zobacz>
99 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 4 dz. nr 14 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
100 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 6-6a dz. nr 7/52, 7/53 (44.1) Laboratorium Zakładów Ostrowieckich i szpital dla pracowników, ob. Centrum Tradycji Hutnictwa  <Zobacz>
101 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 8 dz. nr 15/1 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
102 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 24 dz. nr 3/21 (43.4) Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni  <Zobacz>
103 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 26 dz. nr 3/19 (43.4) Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni  <Zobacz>
104 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 27 dz. nr 1/15 (41.5) Budynek dyrekcji w Zespole dawnej Cukrowni Częstocice, ob. budynek biurowy  <Zobacz>
105 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 27 dz. nr 1/20 (41.5) Budynek magazynowy nr 3 w Zespole dawnej Cukrowni Częstocice, tzw. kościółek  <Zobacz>
106 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 27 dz. nr 1/5, 1/14, 1/15, 1/16 (41.5) Budynki produkcyjne w Zespole dawnej Cukrowni Częstocice  <Zobacz>
107 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 30 dz. nr 3/7 (43.4) Dom administratora przy dawnej cukrowni, tzw. dyrektorówka, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
108 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 30 dz. nr 3/16, 3/30 (43.4) Park przy domu administratora, tzw. ogród spacerowy  <Zobacz>
109 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 37 dz. nr 24/2 (41.4) Pałac w zespole pałacowo-parkowym, ob. Muzeum Historyczno- Archeologiczne A.614 z dnia 16.09.1975 r.  <Zobacz>
110 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 37 dz. nr 24/1, 24/2 (41.4) Park w zespole pałacowo-parkowym A.614 z dnia 16.09.1975 r.  <Zobacz>
111 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 40 dz. nr 7/5, 7/7 (40.3) Dwór z ogrodem A.615 z dnia 30.09.1988 r.  <Zobacz>
112 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska dz. nr 1/12(43.3), 1/14 (41.6) Pozostałości układu wodnego w Zespole dawnej Cukrowni  <Zobacz>
113 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska, ul. Osadowa Zespół Cukrowni Częstocice  <Zobacz>
114 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 2 dz. nr 7/2 (44.1) Budynek dawnej dyrekcji Zadkładów Ostrowieckich, ob. bank  <Zobacz>
115 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 6 dz. nr 9/2 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
116 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 11 dz. nr 3/8 (46.2) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
117 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 12 dz. nr 9/4 (44.1) Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny  <Zobacz>
118 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta 13 dz. nr 3/3 (46.2) Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno- usługowy  <Zobacz>
119 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Traugutta dz. nr 2/7 (45.3) Park, tzw. park fabryczny  <Zobacz>
120 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wałowa 33 dz. nr 79/1 (37.3) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
121 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 17 dz. nr 3/4, 96/1 (36.2) Młyn motorowy  <Zobacz>
122 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 26 dz. nr 43/1 (35.1) Dom Saskich, ob. Miejska Biblioteka Publiczna  <Zobacz>
123 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 30 dz. nr 42/1 (35.1) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
124 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Widok 3 dz. nr 33 (12.4) Budynek mieszkalny  <Zobacz>
125 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Widok 4 dz. nr 25/1 (12.4) Willa  <Zobacz>
126 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Żeromskiego 20 dz. nr 92 (12.2) Willa

<Zobacz>

127 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Żeromskiego 46 dz. nr 34 (13.5) Budynek mieszklany  <Zobacz>