LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES NR DZIAŁKI
(obręb.arkusz)
OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW NR I DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 3

dz. nr 15/2 (35.3)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

 

<Zobacz>

2     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 4

dz. nr 51 (37.2)

Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo-handlowy

   <Zobacz>

3     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 5

dz. nr 16 (35.3)

Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo-handlowy

   <Zobacz>

4     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 6

dz. nr 53 (37.2)

Budynek robotniczy, ob. kino „Etiuda”, Centrum Tradycji Hutnictwa

   <Zobacz>

5     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 7

dz. nr 18 (35.3)

Bank Pfeffera, ob. Komenda Powiatowa Policji

   <Zobacz>

6     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 12

dz. nr 117 (37.3)

Ogrodzenie w zespole poczty

   <Zobacz>

7     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 12

dz. nr 117 (37.3)

Poczta w zespole

   <Zobacz>

8     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 13a

dz. nr 29/5, 29/10 (35.3)

Pałacyk Rylla, ob. budynek nieużytkowany

   <Zobacz>

9     

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja 3-go Maja 73

dz. nr 3/4 (45.1)

Kamienica "Dom Lipy", ob. budynek biurowy

   <Zobacz>

10  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Browarna 14

dz. nr 168 (50.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

11  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Browarna 15

dz. nr 186 (50.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

12  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sławomira Czerwińskiego 2

dz. nr 3 (12.4)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

13  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Denkowska 24

dz. nr 55 (35.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

14  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Denkowska

dz. nr 83 (35.1)

Cmentarz ofiar II wojny światowej, żołnierzy i partyzantów polskich i radzieckich

   <Zobacz>

15  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Denkowska

dz. nr 83 (35.1)

Cmentarz parafialny

   <Zobacz>

16 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Denkowska

dz. nr 83 (35.1)

Kaplica rodziny Pietrzykowskich na cmentarzu parafialnym

   <Zobacz>

17  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ferdynanda Focha 2

nr 28/10, 108 (35.4)

Oficyna w zespole Kas Chorych, ob. pogotowie ratunkowe

   <Zobacz>

18  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ferdynanda Focha 5

dz. nr 28/4 (35.4)

Dom dyrektora huty, ob. budynek nieużytkowany

   <Zobacz>

19  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ferdynanda Focha 5

dz. nr 28/6 (35.4)

Gmach główny w zespole Kas Chorych, ob. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

   <Zobacz>

20  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Garncarska 17

dz. nr 246 (50.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

21  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Głogowskiego 5

dz. nr 18/3 (36.2)

Apteka, tzw. kamienica Głogowskiego, ob. Urząd Miasta

   <Zobacz>

22  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Górzysta 2

dz. nr 82 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo-handlowy

   <Zobacz>

23  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 12

dz. nr 87 (36.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

24  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 26

dz. nr 66 (36.2)

Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo-handlowy

   <Zobacz>

25  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 36

dz. nr 53/9 (36.2)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalny z lokalem usługowym

   <Zobacz>

26  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 42

dz. nr 61 (36.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

27  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 46

dz. nr 105/8 (36.2)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

28  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Iłżecka 47

dz. nr 50 i 49/2 (36.1)

Budynek mieszkalny, ob. Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

   <Zobacz>

29  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Kilińskiego 9

dz. nr 47/5 (35.3)

Budynek mieszkalny, ob. przychodnia lekarska

   <Zobacz>

30  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Kilińskiego 13

dz. nr 57 (35.3)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

31  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kolejowa 3

dz. nr 7/10 (44.1)

Budynek administracji huty, ob. hotel  i restauracja

   <Zobacz>

32  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kolejowa 18

dz. nr 1/53 (38.1)

Dworzec kolejowy

   <Zobacz>

33  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kolonia Robotnicza 51

dz. nr 54/1 (6.1)

Sklep z wieżą ciśnień, ob. budynek usługowy z dawną wieżą ciśnień

  <Zobacz>

34  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kościelna 34

dz. nr 99 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo-handlowy

   <Zobacz>

35  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Tadeusza Kościuszki 5

dz. nr 5/39 (45.3)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

36  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kuźnia 12

dz. nr 40/1 (12.4)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

37  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kuźnia 24

dz. nr 10/11 (12.3)

Willa

   <Zobacz>

38  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kuźnia 32, 34, 36, 38, 40,  42, 44, 46, 48

dz. nr 2/20, 240/7 (12.3)

„Fińskie domki”

   <Zobacz>

39 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kuźnia 54

dz. nr 4/8 (12.3)

Kapliczka w zespole pałacyku myśliwskiego Wielopolskich

A.613/2 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>

40 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kuźnia 54

dz. nr 4/8 (12.3)

Pałacyk myśliwski Wielopolskich w zespole, ob. hotel

A.613/1 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>

41 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kuźnia 54

 dz. nr 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8 (12.3)

Park w zespole pałacyku myśliwskiego Wielopolskich

A.613/3 z dnia 21.08.1997 r.  <Zobacz>

42  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Młyńska 1

dz. nr 49 (37.2)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

43  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Stanisława Moniuszki 1,3,4,5,6

dz. nr 6/3, 6/4, 8/1, 8/3, 8/6 (46.2)

Domy urzędnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynki mieszkalne

   <Zobacz>

44  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Nowa 1

dz. nr 14/16 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

45  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Okólna 16-18a

dz. nr 114 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek usługowo-handlowy

   <Zobacz>

46  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Okólna 18

dz. nr 115 (36.4)

Zachodnia część zespołu 3 domów,  ob. budynki mieszkalno-usługowe

   <Zobacz>

47  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Okólna 19

dz. nr 119 (36.4)

Cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła

   <Zobacz>

48 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Okólna 19

dz. nr 119 (36.4)

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w zespole kościoła parafialnego

A.304 z dnia 04.06.2009 r.  <Zobacz>

49  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Okólna 19

dz. nr 119 (36.4)

Ogrodzenie z bramką w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła

   <Zobacz>

50  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Okólna 19

dz. nr 3/5 i 3/7 (35.3)

Plebania w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła, ob. budynek usługowy

   <Zobacz>

51  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Osadowa 5

dz. nr 1/7 (41.6)

Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni „Częstocice”

   <Zobacz>

52  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Osadowa 6

 dz. nr 1/6 (41.6)

Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni „Częstocice”

   <Zobacz>

53  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Osadowa 7

dz. nr 1/5 (41.6)

Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni „Częstocice”

   <Zobacz>

54  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ostrowiecka 14

dz. nr 154/1 (32.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

55  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ostrowiecka 20

dz. nr 151/4 (32.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

56  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ostrowiecka

dz. nr 13 (33.4)

Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki

   <Zobacz>

57  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ostrowiecka

dz. nr 13 (33.4)

Kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym rzymsko-katolickim

   <Zobacz>

58  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Parkowa 4

dz. nr 38/6 (41.4)

Spichlerz dworski, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

59  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Podstawie 22/22a/24

dz. nr 53/2, 55, 57 (33.5)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

60  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Polna 48

dz. nr 84/2 (17.5)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

  <Zobacz>

61  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Polna 50

dz. nr 82 (17.5)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

  <Zobacz>

62  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ks. Józefa

Poniatowskiego 1

dz. nr 4/1 (45.1)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

63  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ks. Józefa

Poniatowskiego 4

dz. nr 7 (45.1)

Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego

   <Zobacz>

64  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ks. Józefa

Poniatowskiego 4

dz. nr 7 (45.1)

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczy w zespole kościoła parafialnego

   <Zobacz>

65  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ks. Józefa

Poniatowskiego 4

dz. nr 7 (45.1)

Plebania w zespole kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego, tzw. Hutniczego

   <Zobacz>

66  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ks. Józefa

Poniatowskiego 5, 7

dz. nr 4/4, 4/6 (45.1)

Domy robotnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynki mieszkalne

   <Zobacz>

67  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Ks. Józefa

Poniatowskiego 6, 10

dz. nr 8/5, 8/10 (45.1)

Domy robotnicze przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek usługowohandlowy (nr 6) i budynek mieszkalny (nr 10)

   <Zobacz>

68  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Rosłońskiego 6-8

dz. nr 80/2, 80/3 (17.5)

Willa

   <Zobacz>

69  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Rudzka 16

dz. nr 264/1 (50.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

70  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Rynek 22

dz. nr 75/3 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

71  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Rynek 33,34,35

dz. nr 14/14, 14/19, 17 (36.4)

Trzy budynki mieszkalne, ob. trzy budynki mieszkalnio-usługowe, tworzące jedną bryłę

   <Zobacz>

72  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Rynek 48

dz. nr 32 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

73  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Rynek 50

dz. nr 34/3, 34/4 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

74  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Rynek Denkowski 7

dz. nr 216 (50.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

75  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Rynek Denkowski 9

dz. nr 170 (50.2)

Zajazd, ob. budynek mieszkalny

  <Zobacz>

76  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 4 

dz. nr 5/17 (45.3)

Hotel robotniczy przy dawnych Zakładach  Ostrowieckich, ob. budynek usługowy (nieużytkowany)

   <Zobacz>

77  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 83a 

dz. nr 3/3, 3/4 (45.2)

Spichlerz zbożowy (komorowy i podłogowy) dawnej Spółki Rolnej, ob. budynek usługowo-handlowy

   <Zobacz>

78  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 87 

dz. nr 8/3 (45.2)

Młyn dawnej Spółki Rolnej, ob. budynek nieużytkowany

   <Zobacz>

79  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Henryka Sienkiewicza 11

dz. nr 11 (36.4)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

80  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Henryka Sienkiewicza 67A

dz. nr 1/7 (12.3)

Seminarium Nauczycielskie, ob. III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego

   <Zobacz>

81  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Henryka Sienkiewicza 70

dz. nr 31 (11.5)

Szkoła Podstawowa, ob. budynek usługowy, w tym siedziba Centrum Rozwoju Lokalnego

   <Zobacz>

82 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Henryka Sienkiewicza

dz. nr 68 (36.1)

Cmentarz żydowski

   <Zobacz>

83  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Siennieńska 14

dz. nr 32/2 (36.2)

Dworek Żakowskich, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

84  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Siennieńska 37

dz. nr 41 (36.2)

Dworek inż. Straussa, ob. budynek mieszkalny

  <Zobacz>

85  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Siennieńska 47

dz. nr 36 (36.2)

Dworek Stanisława Saskiego, ob. Urząd Stanu Cywilnego

   <Zobacz>

86  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Siennieńska 54

dz. nr 3/7 (36.2)

Zespół browaru Saskich, ob. siedziba Ostrowieckiego Browaru Kultury, w tym Miejskie Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna

A. 612 z dnia 23.04.1991 r. <Zobacz>

87  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Składowa 9

dz. nr 72/2 (37.3)

Willa

   <Zobacz>

88  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Juliusza Słowackiego 22

dz. nr 55 (35.4)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

89  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Spółdzielcza 14

dz. nr 148/4 (50.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

90  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Spółdzielcza przy nr 20

dz. nr 33 (50.1)

Kapliczka św. Jana Nepomucena

   <Zobacz>

91  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Stanisława Staszica 1

dz. nr 2/3 (45.3)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

92  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Stanisława Staszica 3

dz. nr 2/4 (45.3)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

93  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Stanisława Staszica 7

dz. nr 5/30 (45.3)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

94  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Szeroka 3

dz. nr 83 (36.2)

Zajazd pocztowy, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

95  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Szkolna 23

dz. nr 96 (50.2)

Cmentarz przykościelny w zespole kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa 

  <Zobacz>

96 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Szkolna 23

dz. nr 96 (50.2)

Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa 

A.616/2 z dnia 15.04.1967 r.  <Zobacz>

97 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Szkolna 23

dz. nr 96 (50.2)

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w zespole kościoła parafialnego

A.616/1, decyzje z dnia 18.03.1957 r., 15.04.1967 r.  <Zobacz>

98  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Szkolna 23

dz. nr 96 (50.2)

Ogrodzenie w zespole kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa 

   <Zobacz>

99  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 4

dz. nr 14 (44.1)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

100  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 6-6a

dz. nr 7/52, 7/53, 15/2 (44.1)

Laboratorium Zakładów Ostrowieckich i szpital dla pracowników huty,  ob. budynek nieużytkowany

   <Zobacz>

101  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 8

 dz. nr 15/1 (44.1)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

102  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 24

dz. nr 3/21 (43.4)

Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni „Częstocice”

   <Zobacz>

103  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 26

dz. nr  3/19 (43.4)

Budynek mieszkalny na dawnym osiedlu robotniczym przy Cukrowni „Częstocice”

   <Zobacz>

104  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 27

dz. nr 1/15 (41.5)

Budynek dyrekcji w zespole dawnej Cukrowni „Częstocice”, ob. budynek biurowy

   <Zobacz>

105  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 27

dz. nr 1/20 (41.5)

Budynek magazynowy nr 3 w zespole dawnej Cukrowni „Częstocice”, tzw. „kościółek” , ob. budynek nieużytkowany

   <Zobacz>

106  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 27

dz. nr 1/5, 1/14, 1/15, 1/16 (41.5)

Budynki produkcyjne w zespole dawnej Cukrowni „Częstocice”

   <Zobacz>

107  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 30

dz. nr 3/7 (43.4)

Dom administratora przy dawnej Cukrowni „Częstocice”, tzw. dyrektorówka, ob. budynek mieszkalny (nieużytkowany)

   <Zobacz>

108  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 30

dz. nr 3/45, 3/52 (43.4)

Park przy domu administratora przy dawnej Cukrowni „Częstocice”, tzw. ogród spacerowy

   <Zobacz>

109 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 37

dz. nr 24/2 (41.4)

Pałac w zespole pałacowo-parkowym, ob. Muzeum Historyczno-Archeologiczne

A.614 z dnia 16.09.1975 r.  <Zobacz>

110 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 37

dz. nr 24/1, 24/2 (41.4)

Park w zespole pałacowo-parkowym

A.614 z dnia 16.09.1975 r.  <Zobacz>

111 *

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 40

dz. nr 7/5, 7/7 (40.3)

Dwór z ogrodem, ob. budynek mieszkalny z ogrodem

A.615 z dnia 30.09.1988 r.  <Zobacz>

112  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska 

dz. nr 1/12(43.3), 1/14 (41.6)

Pozostałości układu wodnego w zespole dawnej Cukrowni „Częstocice” ob. na działce nr ew. 1/12 (43.3) zachowany zbiornik wodny z groblą po środku, działka nr ew. 1/14 (41.6) zagospodarowana jako Otwarta Strefa Aktywności (teren zieleni ogólnodostępnej z boiskiem oraz urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi)

   <Zobacz>

113  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Świętokrzyska, ul. Osadowa

 

Zespół dawnej Cukrowni „Częstocice”

   <Zobacz>

114  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Romualda Traugutta 2

dz. nr 7/2 (44.1)

Budynek dawnej dyrekcji Zakładów Ostrowieckich, ob. budynek usługowy

   <Zobacz>

115  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Romualda Traugutta 6

dz. nr 9/2 (44.1)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

116  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Romualda Traugutta 11

dz. nr 3/8 (46.2)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

117  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Romualda Traugutta 12

dz. nr 9/4 (44.1)

Dom robotniczy przy dawnych Zakładach Ostrowieckich, ob. budynek mieszkalny

   <Zobacz>

118  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Romualda Traugutta 13

dz. nr 3/3 (46.2)

Budynek mieszkalny, ob. budynek mieszkalno-usługowy

   <Zobacz>

119  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Romualda Traugutta

dz. nr 2/7 (45.3)

Park, tzw. park fabryczny

   <Zobacz>

120  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Wałowa 33

dz. nr 79/1 (37.3)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

121  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. dr Adama Wardyńskiego 17

dz. nr 3/4, 96/1 (36.2)

Młyn motorowy, ob. budynek nieużytkowany

   <Zobacz>

122  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. dr Adama Wardyńskiego 26

dz. nr 43/1 (35.1)

Dom Saskich, ob. budynek nieużytkowany

   <Zobacz>

123  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. dr Adama Wardyńskiego 30

dz. nr 42/1 (35.1)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

124  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Widok 3

dz. nr 33 (12.4)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

125  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Widok 4

dz. nr 25/1 (12.4)

Willa

   <Zobacz>

126  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Stefana Żeromskiego 20

dz. nr 92 (12.2)

Willa

 

<Zobacz>

127  

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Stefana Żeromskiego 46

dz. nr 34 (13.5)

Budynek mieszkalny

   <Zobacz>

128

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja Solidarności,  ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,  ul. Kolejowa,  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

(44.1)

Dawny Zespół Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

129

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Aleja Solidarności 12

dz. nr 6/10 (44.1)

Hala dawnej walcowni dużej wraz z zespołem urządzeń ciągu technologicznego w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

130

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego

(44.1)

Relikty pierwotnego układu torowisk w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

131

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego

dz. nr 4/54, 4/100, 4/102, 4/166 (44.1)

Relikty dawnego układu hydroenergetycznego w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

132

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28

dz. nr 4/141 (44.1)

Hala resorowni/kuźnia wraz z parkiem maszynowym w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

133

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 16

dz. nr 4/154, 4/175 (44.1)

Budynek montowni wagonów i kuźnia w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

134

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 26

dz. nr 6/8 (44.1)

Hala dawnej walcowni średniej i małej wraz z parkiem maszynowym w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

135

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 26

dz. nr 6/8, 6/10, 7/90 (44.1)

Kominy fabryczne w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

136

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kolejowa 7

dz. nr 4/6, 4/7 (44.1)

Budynek śrubiarni w dawnym Zespole Zakładów Ostrowieckich

  <Zobacz>

137

Ostrowiec Świętokrzyski

Historyczny układ urbanistyczny śródmieście (centrum)

138

Ostrowiec Świętokrzyski

Historyczny układ urbanistyczny osiedla mieszkalnego przy dawnych zakładach ostrowieckich, ulice: Klimkiewiczowska, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki, ks. Józefa Poniatowskiego, Sandomierska, Stanisława Staszica, Świętokrzyska, Romualda Traugutta

139

Ostrowiec Świętokrzyski

Historyczny układ urbanistyczny Kolonia Robotnicza- osiedle domków jednorodzinnych, ul. Kolonia Robotnicza

140

Ostrowiec Świętokrzyski

Historyczny układ urbanistyczny Denków (centrum)