- zabytki        redot - zabytki wpisane do rejestru zabytków      

  - układy urbanistyczne           - stanowiska archeologiczne           - zakłady ostrowieckie